Vaaratiedote on:


· Vaaratiedote on viranomaisen antama lyhyt tiedote tilanteissa, joissa väestöä on varoitettava hengen- tai terveysvaarasta tai kun ilmenee vaara merkittävälle omaisuuden vaurioitumiselle tai tuhoutumiselle.

· Nykykäytännön mukaisesti Yleisradio sekä kaupalliset radio- ja televisiokanavat välittävät kaikki viranomaisen antamat vaaratiedotteet paikallisesti tai valtakunnallisesti. (Näyte radio) ja (näyte televisio).

Vaaratiedotteita voivat antaa:· Pelastusviranomaiset
· Poliisi
· Rajavartioviranomaiset
· Säteilyturvakeskus
· Ilmatieteen laitos
· Liikennevirasto
· sekä kaikki ministeriöt.
· Hätäkeskuslaitos voi itse antaa vaaratiedotteen, jos hätäliikenteessä on merkittäviä häiriöitä.

Ilmatieteen laitos antaa vaaratiedotteen, kun:· Meteorologiset kriteerit täyttyvät, esimerkiksi voimakas kesäinen rajuilma tai matalapaineeseen liittyvä voimakas tuuli
· sen avulla voidaan antaa tarkempaa tietoa kuin tavallisella varoituksella
· voimakas sääilmiö iskee parin lähitunnin aikana tai on jo tietoa tuhoista.
· Kynnys antaa vaaratiedote on korkea. Vaaratiedotteen antamisessa otetaan huomioon, kuinka paljon ihmisiä vaara-alueella on ja kuinka alttiita he ovat vaaralle.
· (Ilmatieteen laitos on antanut torstaina 27.6. klo 14.52 vaaratiedotteen koskien voimakkaita ukkospuuskia.)
Yleinen vaaramerkki on· Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva ja laskeva äänimerkki (Näyte)
(Nousevan jakson pituus on 7 sekuntia ja laskevan jakson pituus samoin 7 sekuntia)
· tai viranomaisen kuuluttama varoitus
· Vaara ohi -merkki on yhden minuutin mittainen tasainen äänimerkki ja se on ilmoittaa, että uhka tai vaara on ohi. (Näyte)
· Kokeilumerkki on 7 sekunnin pituinen tasainen ääni. (Näyte)

Toimi näin kuultuasi yleisen vaaramerkin· Siirry sisälle ja pysy sisällä. Sulje ovet, ikkunat, tuuletusaukot ja ilmanvaihto.
· Avaa radio ja odota rauhallisesti ohjeita.
· Vältä puhelimen käyttöä etteivät linjat tukkeudu
· Älä poistu alueelta ilman viranomaisten kehotusta ettet joutuisi vaaraan matkalla.

Toiminta yleisen vaaramerkin soidessa:· Vaara- ja hätätilanteissa viranomaiset varoittavat väestöä uhkaavasta, välittömästä vaarasta yleisellä vaaramerkillä ja vaaratiedotteella. Yleinen vaaramerkki annetaan ulkohälyttimien välityksellä tai taajamien ulkopuolella kulkuneuvoon asennetuilla liikkuvilla hälyttimillä.

Vaaramerkkiä testataan joka kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina klo 12 soittamalla kokeilumerkki